"Rycerz" w nowym formacie

Z wielką radością oddajemy w ręce Czytelników okazowy numer wakacyjny "Rycerza Niepokalanej", będący też jubileuszowym wotum Roku Świętego Maksymiliana.

Numer ukazał się w ograniczonym nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Jest także dostępny poprzez Internet w formacie PDF.

ANKIETA | RECENZJE

Okładka

RN wydanie specjalne 2011
RN - wydanie specjalne 201
1

Zamówienia

Administracja
Niepokalanów
96-515 Teresin

tel. +48 46 864 22 08

e-mail: wof@niepokalanow.pl